Wszystko na temat treningu brzucha

Wielu kierowców podchodzi lekceważąco do wymogu mienia całego udokumentowania przez kierowcę swojej działalności w danej dobie, jak również faktu nieprowadzenia auta. Srogie konsekwencje zagrażają nie jedynie jemu samemu, ale także innym osobom.

Grzywna, jaki zagraża kierowcy z tego powodu to 100 zł za każdy dzień złego udokumentowania. Niemożność przedstawienia dowodów potwierdzających aktywność kierowcy 28 dni wstecz podczas kontroli drogowej grozi nie tylko grzywną dla prowadzącego, lecz także grzywną dla osoby zarządzającej transportem w wysokości 500 zł.

By: admin