Wszystko na temat treningu brzucha

Białoruś zamknęła graniczne przejścia z Polską dla ruchu pieszego. Analogicznie stanie się z przejściami z pozostałymi krajami UE – Litwą oraz Łotwą. Dzieje się tak z powodu braków w infrastrukturze na białoruskich przejściach. Piesi nie mają osobnych ścieżek, ich droga musi odbywać się między samochodami. Wydłuża to odprawy samochodów, a także rodzi problemy natury bezpieczeństwa. Przejścia graniczne zostaną ograniczone dla ruchu pieszego do czasu wdrożenia koniecznych zmian. Mieszkańcy Białorusi udają się do Unii głównie po zakupy, w tym roku przekroczyli granicę z Unią ponad 2 miliony razy.

By: admin