Wszystko na temat treningu brzucha

Rok 2013 uznać można za bardzo pozytywny jeżeli spojrzymy na wskaźniki krajowego eksportu, zanotował on wzrost o nieco ponad 9%. Handel zagraniczny był w głównej mierze motorem rozkręcającym gospodarkę. Eksperci prognozują, że do roku 2020 powinniśmy nadal spodziewać się stabilnego wzrostu naszego eksportu o 8-10% w skali roku. Problemem, który wskazują analitycy jest fakt, że krajowe firmy za mało uwagi poświęcają rynkom zewnętrznym, znajdującymi się poza strukturami Unii Europejskiej. Tylko 23% eksportu było skierowane do państw nie należących do Unii Europejskiej. Są to dane z 2012 roku.

By: admin