Wszystko na temat treningu brzucha

W związku ze starzeniem się społeczeństwa systemy opieki medycznej naszego kontynentu są na skraju załamania. Sytuacja ta tyczy się i Polski. Czyniąc lepszy użytek z nowoczesnej technologii, w pierwszej kolejności zaś internetu, możemy obniżyć koszty. Systemy opieki medycznej w UE muszą skuteczniej korzystać z technologii cyfrowych – przekonuje wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Neelie Kroes. Wprowadzając rozwiązania systemu e-zdrowia, przychodnie i lekarze ogólni napotykają duże ilości przeszkód, od braku interoperacyjności do braku unormowań prawnych. Dzięki rozwiązaniom w projektach e-zdrowia kuracjusze są w stanie otrzymać lepszej klasy opiekę, zaś systemy opieki – podnieść swoją efektywność

By: admin