Wszystko na temat treningu brzucha

W przeciągu 2 ostatnich lat uległ podwojeniu odsetek serwisów internetowych wykorzystujących technologię SSL (z 21% na 45% w 2013). Jest to nowoczesna ochrona, jakiej podlegają dane przesyłane przez użytkowników. Takich stron będzie coraz więcej, ponieważ wzrasta świadomość dotycząca bezpieczeństwa w sieci www. Zakupienie certyfikatu nie nastręcza trudności. Weryfikacja odbywa się drogą elektroniczną i trwa tylko kilka minut.

Zobacz także: kreator stron internetowych