Wszystko na temat treningu brzucha

Elektrociepłownia Zgierz (Łódzkie) zwiększyła potencjalne możliwości produkcji. Firma ta to najistotniejszy miejscowy producent ciepła, głównie na rynek regionalny. Elektryczność wytwarzana w tej elektrociepłowni przesyłana jest do fabryk z terenu zgierskiego parku przemysłowego. Został oddany do użytkowania turbozespół upustowo-kondensacyjny o mocy 20 MWe. W 2013r. w zgierskiej elektrociepłowni uruchomiono już nowy kocioł wodny rezerwowo-szczytowy o mocy cieplnej 18 MW, ogrzewany gazem z sieci lub olejem opałowym lekkim.

By: admin