Wszystko na temat treningu brzucha

Chiny przegoniły USA i kraje Unii Europejskiej w wytwarzaniu energii odnawialnej. Zdobywają ją przede wszystkim dzięki elektrowniom wiatrowym i wodnym. Moc wytwórcza Chin wynosi tyle, ile produkcja energii ze źródeł odnawialnych Francji i Niemiec razem.

Realizowane są dodatkowe inwestycje w tej branży. Do niedawna Chiny kojarzone były z brudnymi węglowymi elektrowniami. Kraj Środka produkuje największą na świecie ilość dwutlenku węgla. Ekolodzy uważają, iż obecnie Chiny można brać za przykład. W roku 2012 udział źródeł odnawialnych w łącznej produkcji energii Chin wyniósł blisko 28 procent. Chiny są obecnie światowym liderem na tym polu.

By: admin