Wszystko na temat treningu brzucha

7 IV NBP zacznie wprowadzać w naszym kraju nowej generacji banknoty. Nie zmienią się znacznie od strony wizualnej, jednakże będą posiadać skuteczniejsze zabezpieczenia przed fałszowaniem. Zmiana wyglądu będzie nieznaczna, jednak zauważalna. NBP nie szykuje jakiejkolwiek szumnej akcji wycofywania starych banknotów z obiegu. Nowe zostaną wprowadzone powoli, w ramach wymieniania banknotów zniszczonych. Polskie pieniądze posiadają dobre zabezpieczenia i nie są zbyt często fałszowane. NBP jednak wyznaje zasadę, że warto nieustannie podnosić poziom zabezpieczeń. Wszystkie pieniądze starego typu zostaną bezterminowo ważne, jednak stopniowo wycofywane z obiegu.

By: admin