Wszystko na temat treningu brzucha

W ujęciu 12-miesięcznym wzrost płac wyniósł 4.8% w maju. Nie spodziewano się tego. przewidywany był wzrost wielkości 0.5%. Jednocześnie mamy do czynienia z bardzo niską inflacją, która wyniosła zaledwie 0.2%. Zdaniem ekonomistów mieszkańcy Polski niedługo powinni zacząć realnie zauważać więcej pieniędzy w kieszeni. Poprawiła się także sytuacja z ilością miejsc pracy, jednakże była to bardzo nieznaczna zmiana na lepsze. W drugim półroczu roku jest przewidywane ożywienie gospodarcze, które spowoduje wzrost zatrudnienia, głównie w przetwórstwie oraz w budownictwie.

By: admin