Wszystko na temat treningu brzucha

Nowy projekt nowelizacji Kodeksu pracy zakłada, że okres zatrudnienia na czas określony nie ma prawa przekroczyć 33 miesięcy. Po tym czasie umowa automatycznie będzie umową na czas nieokreślony. Plan nowelizacji został przekierowany do eksperckich konsultacji, które będą trwać do 21-go listopada. Intencją jest rozstrzygnięcie problemu bezzasadnego podpisywania terminowych umów o pracę, gdy winny być one podpisywane na czas nieokreślony. Nowy artykuł 251 ma określać następstwa przekroczenia wspomnianego czasu jak również limitu ilości podpisywanych umów.

By: admin