Wszystko na temat treningu brzucha

Dom Badawczy Maison przeprowadził ankietę z której wynika, iż 88% Polaków uważa, że progi podatkowe w Polsce są za wysokie. Wynik ankiety nie budzi zdziwienia, gdyż wysokie podatki nigdy nie darzone były poparciem. Po długich latach obiecywania przez rząd wyższego standardu usług socjalnych, Polacy okazują coraz większą dozę wątpliwości, czy te fundusze są rzeczywiście optymalnie rozdystrybuowane. Wyraźnie narasta niezadowolenie z aktualnego systemu podatkowego. Rośnie akceptacja dla podatku liniowego, jednak najmniej otwarte na podatek linowy są osoby po 55 roku życia.

By: admin